Publiczna, bezpłatna i przyjazna szkoła
w której zdobędziesz lub uzupełnisz swoje wykształcenie

Szkoła zawodowa Łódź, CKZiU w Łodzi

Oferuje kształcenie dla:

 • młodzieży: Technikum nr 19 i Branżowa Szkoła nr 19 (dla absolwentów szkoły podstawowej)
 • osób dorosłych: Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Policealna, Szkoła Podstawowa, kwalifikacyjne kursy zawodowe KKZ.
SZKOŁY DLA DOROSŁYCH

Policealna Szkoła CKU

Policealna szkoła w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi jest szkołą publiczna i bezpłatną. Oferuje kształcenie w zawodach:

 • Technik animacji filmowej nowy zawód
 • Administrator produkcji filmowej i telewizyjnej nowy zawód
 • Technik administracji
 • Technik BHP
 • Technik archiwista
 • Technik opiekun medyczny
 • Technik opiekunka medyczna
 • Technik opiekun w domu pomocy społecznej
 • Technik opiekunka środowiskowa
 • Technik asystent osoby niepełnosprawnej
 • Technik opiekun osoby starszej
 • Technik terapeuta zajęciowy

Zajęcia realizowane są w formie zaocznej, w weekendy. Więcej informacji w zakładce SZKOŁY DLA DOROSŁYCH CKU

Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych CKU

Liceum jest szkołą publiczna i bezpłatną. Szczegłólowe informacje o tej formie kształcenia znajdziesz w zakładce SZKOŁY DLA DOROSŁYCH CKU.

Szkoła Podstawowa dla dorosłych CKU

Szkoła publiczna i bezpłatna. Szczegłólowe informacje o tej formie kształcenia znajdziesz w zakładce SZKOŁY DLA DOROSŁYCH CKU.
SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY

Technikum nr 19 Łódź

Technikum nr 19 w Łodzi znajduje się w strukturze CKZiU w Łodzi. Jest to publiczna i bezpłatna szkoła. Oferuje kształcenie dla absolwentów szkół podstawowych w zawodach:

 • technik analityk
 • technik fotografii i multimediów
 • technik informatyk
 • technik logistyk
 • technik programista
 • technik projektant tekstyliów
 • technik spedytor
 • technik tekstronik
 • technik weterynarii

Nauka w technikum trwa 5 lat, w trakcie których uczniowie zdają egzaminy zawodowe umożliwiające zdobycie tytułu technika. Edukacja po 5 latach kończy się egzaminem maturalnym. Kształcenie odbywa się w bogato wyposażonych w środki dydaktyczne pracowniach zawodowych, językowych, ogólnokształcących.

Dodatkowym atutem jest szeroka oferta programów UE, które oferują atrakcyjne szkolenia zawodowe. Uczniowie zdobywają nowe kompetencje, certyfikaty, uprawnienia. Praktykami zawodowymi w przedsiębiorstwach, firmach i instytucjach objęci są wszyscy uczniowie technikum, a najlepsi z nich mają możliwość realizacji praktyk zagranicznych na bardzo atrakcyjnych warunkach. Umożliwia to akredytacja programu Erasmus+, która jest przyznana Technikum nr 19 w Łodzi w latach 2021-2027.

Branżowa Szkoła nr 19 Łódź

Branżowa Szkoła nr 19 wchodzi w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi. Jest to publiczna i bezpłatna szkoła. Oferuje kształcenie dla absolwentów szkół podstawowych w zawodach:

 • fotograf
 • magazynier-logistyk
 • rękodzielnik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych
 • operator maszyn w przemyśle włókienniczym

Edukacja w szkole zawodowej nastawiona jest na kształcenie praktyczne i trwa 3 lata. Uczniowie podczas kształcenia zdają egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Absolwenci branżowej szkoły mogą podjąć pracę zawodową lub moją możliwość dalszego kształcenia w branżowej szkole II stopnia.

Nowoczesna szkoła zawodowa z tradycjamiNiniejsza witryna internetowa posiada charakter informacyjny o strukturze CKZiU w Łodzi i zawiera podstawowe informcje. Oficjalna strona internetowa CKZiU z aktulanymi wydarzeniami, ogłoszeniami, dokumentami, planami zajęć, warunkami rekrutacyjnymi znajduje się pod adresem:

www.cez.lodz.pl