Szkoła Policealna

Edukacja w Szkole Policealnej trwa 4 semestry.
Oferujemy edukację w następujących kierunkach zawodowych:

 • Technik animacji filmowej /nowy zawód, nr 343920/ to osoba, która zajmuje się tworzeniem ruchu postaci i obiektów przy pomocy programów graficznych/multimedialnych. Pełni ona kluczową rolę w produkcji animacji, w szczególności w filmach animowanych (porównywalną do pracy aktorki/a – ożywia postacie i nadaje im osobowość według scenariusza i wizji reżyserki/reżysera).
 • Administrator produkcji filmowej i telewizyjnej /nowy zawód, nr 343919/. Bezpośrednim zadaniem administratora jest prowadzenie dokumentacji finansowej produkcji filmu zgodnie z przepisami prawa, systemem organizacyjno-księgowym producenta i strukturą kosztów przewidzianą w kosztorysie filmu. Administrator pełni pieczę nad aktualnym stanem realizacji budżetu filmu.
 • Technik administracji
 • Technik BHP
 • Technik archiwista
 • Technik opiekun medyczny
 • Technik opiekunka medyczna
 • Technik opiekun w domu pomocy społecznej
 • Technik opiekunka środowiskowa
 • Technik asystent osoby niepełnosprawnej
 • Technik opiekun osoby starszej
 • Technik terapeuta zajęciowy

Szkoła Policealna CKU Łódź


Niniejsza witryna internetowa posiada charakter informacyjny o strukturze CKZiU w Łodzi i zawiera podstawowe informcje. Oficjalna strona internetowa CKZiU z aktulanymi wydarzeniami, ogłoszeniami, dokumentami, planami zajęć, warunkami rekrutacyjnymi znajduje się pod adresem:

www.cez.lodz.pl