Liceum Ogólnokształcące CKU Łódź

 1. Kto może uczyć się w Liceum Ogólnokształcącym dla dorosłych ?
  Naukę w liceum może podjąć osoba, która:
  • ukończyła 16 lat,
  • ukończyła 8-klasową szkołę podstawową ,branżową szkołę I stopnia (w tym wypadku istnieje możliwość przyjęcia na trzeci semestr).
 2. Wymagane dokumenty przy podjęciu nauki.
  Aby pojąć naukę w liceum należy w sekretariacie szkoły złożyć n/w dokumenty:
  • podanie,
  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, szkoły branżowej I stopnia lub ostatnie świadectwo promocyjne,
  • 2 zdjęcia,
  • ksero dowodu osobistego (dla osób pełnoletnich).
 3. Jak wygląda nauka w liceum?
  Nauka w szkole odbywa się w systemie zaocznym. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, zazwyczaj co dwa tygodnie.
  Nauka w liceum trwa 8 semestrów (4 lata).

Słuchacze liceum zaocznego mają w ciągu całego semestru zajęcia w podanym niżej wymiarze:

Semestr

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

jęz. polski

28

28

28

28

28

28

28

20

jęz. angielski

18

18

18

18

18

18

18

18

jęz. angielski rozszerzony

 

 

20

 

 

 

 

 

matematyka

22

22

26

26

28

27

28

25

historia

7

7

16

16

16

16

16

 

HIT

16

16

 

 

 

 

 

 

WOS  rozszerzony

 

 

 

20

20

16

16

12

biologia

8

8

8

8

8

8

8

 

biologia rozszerzona

8

8

12

8

12

12

12

11

geografia

8

8

8

8

8

8

8

 

geografia rozszerzona

8

8

12

8

12

12

12

11

fizyka

8

8

8

8

8

8

8

 

chemia

8

8

8

8

8

8

8

 

informatyka

9

9

 

 

 

 

 

 

biznes i zarządzanie

9

 

 

 

 

 

 

 

 1. Zasady promocji.
  Słuchacze szkoły zaocznej w trakcie semestru piszą (w domu lub na zajęciach) prace kontrolne ze wszystkich przedmiotów. Zaliczenie pracy kontrolnej oraz 50% frekwencja na zajęciach są podstawą dopuszczenia do egzaminu (z każdego przedmiotu). Aby uzyskać promocję na następny semestr słuchacz szkoły musi uzyskać z egzaminów oceny co najmniej dopuszczające ze wszystkich przedmiotów. Egzamin z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki odbywa się w formie pisemnej i ustnej. Z pozostałych przedmiotów tylko w formie ustnej.
  W przypadku otrzymania maksymalnie dwóch ocen niedostatecznych słuchaczowi przysługuje egzamin poprawkowy, który przeprowadza nauczyciel danego przedmiotu. W przypadku, gdy słuchacz będzie powtarzał semestr, to jest zwolniony z tych zajęć edukacyjnych (przedmiotów), z których uzyskał oceny pozytywne (oceny zostają przepisane).
 2. Kiedy otrzymasz świadectwo ukończenia szkoły?
  Aby otrzymać świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego należy w ostatnim
  8 semestrze otrzymać z wszystkich zajęć edukacyjnych (przedmiotów) oceny pozytywne
  co najmniej dopuszczające.
 3. Egzamin maturalny.
  Egzamin maturalny jest sprawdzeniem wiedzy i umiejętności słuchacza z języka polskiego,
  z języka obcego i z matematyki oraz z przedmiotu dodatkowego wybranego przez słuchacza.
 4. Kontakt telefoniczny: 
    stacjonarny:     42 684 91 95
    mobilny:            510 160 102

8.   e-mail:  sekretariat.cku@cez.lodz.plNiniejsza witryna internetowa posiada charakter informacyjny o strukturze CKZiU w Łodzi i zawiera podstawowe informcje. Oficjalna strona internetowa CKZiU z aktulanymi wydarzeniami, ogłoszeniami, dokumentami, planami zajęć, warunkami rekrutacyjnymi znajduje się pod adresem:

www.cez.lodz.pl