Technik weterynarii Łódź

To klasa dla przyszłych asystentów lekarza weterynarza. Nauczysz się rozróżniać sprzęt i aparaturę diagnostyczną, dobierać metody badań fizykalnych zwierząt, stosować techniki badań laboratoryjnych, pielęgnować zwierząta. Będziesz stosował diagnostykę i asystował przy zabiegach weterynaryjnych.

W trakcie nauki zaplanowane jest zdobycie kwalifikacji:

  • ROL.11 Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt
  • ROL.12  Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych