Technik spedytor Łódź

Technik spedytor numer cyfrowy zawodu 333108

Spedytor organizuje przewóz towarów/ładunków od nadawcy do odbiorcy w kraju i za granicą przy wykorzystaniu środków transportu samochodowego, kolejowego, morskiego, wodnego śródlądowego, lotniczego, intermodalnego. Organizowanie przewozów polega na ustalaniu szczegółów dotyczących transportu, negocjowaniu ceny za usługę oraz rozliczaniu usługi.

Uczniowie mają zaplanowane zadania w zakresie:

  • opracowanie instrukcji wysyłkowych i materiałów informacyjnych dla klientów,
  • zawieranie umów z klientami krajowymi i zagranicznymi,
  • sporządzanie i kompletowanie dokumentów przewozowych,
  • organizowania załaduneku i wyładuneku towarów,
  • nadzorowanie i monitorowanie procesu przewozowego.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w firmach spedycyjnych, transportowych, logistycznych, handlowych, agencjach obsługi portów lotniczych i morskich, firmach kurierskich,urzędach pocztowych, agencjach celnych. Spedytor może również prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek.

W trakcie nauki zaplanowane jest zdobycie następujących kwalifikacji:

SPL.05. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów

Zawiera zagadnienia:

  • planowanie, organizowanie i dokumentowanie procesów transportowych i spedycyjnych,
  • prowadzenie dokumentacji dotyczącej rozliczeń z klientami i kontrahentami krajowymi oraz zagranicznymi,
  • wykonywania prac związanych z monitorowaniem przebiegu procesu transportowo-spedycyjnego.