Technik projektant tekstyliów Łódź

Uczeń podczas ewdukacji zawodowej pozna zasady projektowania i tworzenia odzieży, programy graficzne wspomagające proces projektowania, uzyska umiejętności prowadzenia działań związanych z marketingiem wyrobów tekstylnych.

W trakcie nauki zaplanowane jest zdobycie następujących kwalifikacji:

  • MOD.08 Wytwarzanie rękodzielniczych wyrobów tekstylnych
  • MOD.13 Projektowanie i organizacja procesów tworzenia i sprzedaży wyrobów tekstylnych