Technik programista Łódź

Technik programista symbol cyfrowy zawodu: 351406

To nowoczesny, twórczy, prestiżowy zawód dla kandydatów z analitycznym sposobem myślenia, cieszący się dużym zapotrzebowaniem rynku pracy.

Uczniowie mają zaplanowane zadania w zakresie:

  • projektowania, tworzenia i obsługi systemów informatycznych, witryn internetowych oraz innych technologii webowych,
  • tworzenia programów desktopowych, aplikacji internetowych i mobilnych,
  • modelowania, projektowania druku 3D,
  • testowania i dokumentowania aplikacji.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w laboratoriach chemicznych, mikrobiologicznych, zakładach przemysłu chemicznego, w branży ochrony środowiska.

W trakcie nauki zaplanowane jest zdobycie następujących kwalifikacji:

INF.03 Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Zawiera zagadnienia:

  • tworzenie i administrowanie bazami danych,
  • tworzenie i projektowanie stron oraz aplikacji internetowych.

INF.04 Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

Zawiera zagadnienia:

  • projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji webowych,
  • projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji desktopowych,
  • projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji mobilnych.