Technik logistyk Łódź

Technik logistyk symbol cyfrowy zawodu: 333107

Logistyka to szybko rozwijający się obszar gospodarki. Magazyn to niezbędny dział kazdej hurtowni, firmy produkcyjnej, centrów zaopatrzenia. Absolwent znajdzie zatrudnienie w instytucjach państwowych, produkcyjnych, usługowych prowadzących działalność o charakterze magazynowo-transportowym.

W trakcie nauki zaplanowane jest zdobycie następujących kwalifikacji:

Kwalifikacja SPL. 01 Obsługa magazynów.

Zawiera tematykę przyjmowania i wydawania towarów z magazynu i utrzymywania odpowiednich warunków dla przechowywania różnego typu zapasów oraz prowadzenia dokumentacji magazynowej.

Zawiera zagadnienia:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy logistyki
 • Organizowanie pracy magazynu
 • Przechowywanie zapasów
 • Przyjmowanie i wydawanie zapasów
 • Zabezpieczenie majątku
 • Obsługiwanie klientów i kontrahentów
 • Język obcy zawodowy

Kwalifikacja SPL.04 Organizacja transportu.

Zawiera zagadnienia:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Planowanie procesów transportowych
 • Organizowanie procesów transportowych
 • Dokumentowanie realizacji procesów transportowych
 • Język obcy zawodowy