Technik informatyk Łódź

Technik informatyk symbol cyfrowy zawodu: 351203

To nowoczesny, twórczy, prestiżowy zawód dla kandydatów z analitycznym sposobem myślenia, cieszący się dużym zapotrzebowaniem rynku pracy.

Uczniowie wykonują zadania w zakresie:

 • oprogramowanie biurowe w zaawansowanym zakresie,
 • systemów operacyjnych,
 • sieci komputerowych,
 • podsatw programowania,
 • urządzeń technik komputerowych,
 • grafiki komputerowej,
 • projektowania stron internetowych,
 • baz danych,
 • języka zawodowego angielskiego,

Absolwent znajdzie zatrudnienie w serwisach komputerowych, firmach projektujących i montujących sieci komputerwoych, agencjach internetowych, firmach programistycznych,

W trakcie nauki zaplanowane jest zdobycie następujących kwalifikacji:

INF.02 Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych.

Zawiera zagadnienia:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • przygotowanie stanowiska komputerowego,
 • wykonanie i skonfigurowanie lokalnej sieci komputerowej, przewodowej i bezprzewodowej,
 • zastosowanie urządzeń techniki komputerowej,
 • administrowanie systemami operacyjnymi.

INF.03 Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Zawiera zagadnienia:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • tworzenie i administrowanie bazami danych,
 • tworzenie stron i aplikacji internetowych.