Technik fotografii i multimediów Łódź

Technik fotografii i multimediów symbol cyfrowy zawodu: 343105

Technik fotografii i multimediów organizuje i prowadzi prace związane z rejestracją, obróbką i wizualizacją obrazu oraz realizacją projektów graficznych i multimedialnych. budowania wizerunku osób i firm. Uczniowie wykonują zadania w zakresie:

 • przygotowanie planu zdjęciowego,
 • obróbki i publikowania obrazu,
 • przygotowania materiałów cyfrowych do wykonywania projektów graficznych,
 • wykonywania i publikowania projektów multimedialnych.

Absolwent znajdzie zatrudnienie w studiach fotograficznych. agencjach wydawniczych. mediach. agencjach reklamowych, instytucjach państwowych, instytucjach zajmujących się cyfryzacją materiałów analogowych.

W trakcie nauki zaplanowane jest zdobycie następujących kwalifikacji:

Kwalifikacja AUD.02.Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu.

Zawiera zagadnienia:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy fotografii
 • Rejestracja obrazu
 • Obróbka i publikacja obrazu
 • Język obcy zawodowy

Kwalifikacja AUD.05 realizacja projektów graficznych i multimedialnych zawiera tematykę realizacji projektów graficznych i multimedialnych, przygotowanie materiałów cyfrowych do wykonywania projektów graficznych oraz wykonywanie i publikowanie projektów multimedialnych

Zawiera zagadnienia:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Realizacja fotografii
 • Przygotowywanie materiałów cyfrowych do wykonania projektów graficznych i multimedialnych
 • Wykonywanie i publikacja projektów graficznych multimedialnych/li>