Technik analityk Łódź

Technik analityk symbol cyfrowy zawodu: 311103

To innowacyjny zawód dla osób charakteryzujących się logicznym sposobem myślenia. Wykorzystuje współczesne metody analityczne, klasyczne i instrumentalne na potrzeby badań doświadczalnych oraz przemysłu. Uczniowie wykonują zadania w zakresie:

 • badań składu chemicznego surowców, produktów i innych materiałów,
 • pobierania próbek do badań w laboratorium analitycznym,
 • analizy surowców, produktów, produktów,
 • badań bioanalitycznych i środowiskowych.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w laboratoriach chemicznych, mikrobiologicznych, zakładach przemysłu chemicznego, w branży ochrony środowiska.

W trakcie nauki zaplanowane jest zdobycie następujących kwalifikacji:

CHM.03. Przygotowanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych.

Zawiera zagadnienia:

 • dobierania sprzętu laboratoryjnego i odczynników chemicznych do badań analitycznych,
 • pobierania i przygotowywania próbek do badań w laboratorium analitycznym;
 • przygotowywanie i prowadzenie postepowania administracyjnego,
 • sporządzanie analiz i sprawozdań.

CHM.04. Wykonywanie badań analitycznych

Zawiera zagadnienia:

 • prowadzenia badań analitycznych surowców, półproduktów, produktów i materiałów pomocniczych,
 • prowadzenia badań bioanalitycznych,
 • prowadzenia badań środowiskowych.