O nas

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi

to nowoczesna, publiczna i bezpłatna szkoła z lokalizacją w centrum Łodzi, w otoczeniu historycznego parku im. księcia Józefa Poniatowskiego, oferująca kształcenie dla młodzieży po szkole podstawowej w systemie dziennym oraz dla osób dorosłych w systemie zaocznym. Obie formy kształcenia nie kolidują ze sobą w tygodniowych planach zajęć.
Młodzież zapraszamy do edukacji w Technikum nr 19 lub w Branżowej Szkole nr 19.
Osoby dorosłe mają możliwość uzupełnienia kształcenia w systemie zaocznym w Szkole Podstawowej, Liceum Ogólnokształcącym, Szkole Policelanej oraz poprzez kwalifikacyjne kursy zawodowe KKZ.
Szczegółowe informacje znajdziesz na tej stronie. Zaprszamy także do kontaktu e-mail lub telefonicznego.

Niniejsza witryna internetowa posiada charakter informacyjny o strukturze CKZiU w Łodzi i zawiera podstawowe informcje. Oficjalna strona internetowa CKZiU z aktulanymi wydarzeniami, ogłoszeniami, dokumentami, planami zajęć, warunkami rekrutacyjnymi znajduje się pod adresem:

www.cez.lodz.pl