Technik reklamy Łódź

Technik reklamy symbol cyfrowy zawodu: 333907

Zadania zawodowe technika reklamy obejmują: projektowanie, produkcję oraz sprzedaż usług reklamowych, przygotowanie ofert produktów i usług reklamowych, prowadzenie sprzedaży produktów i usług reklamowych, tworzenie przekazu reklamowego, wykonywanie projektów reklamowych, organizowanie i prowadzenie kampanii reklamowych, tworzenie planów mediowych, badanie skuteczność i efektywność reklamy.
Informacje szczegółowe:

W trakcie nauki zaplanowane jest zdobycie kompetencji w następujących kwalifikacjach:
Kwalifikacja PGF.07 Wykonywanie przekazu reklamowego

 • posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu reklamy,
 • określać rolę i funkcje reklamy w różnych kontekstach,
 • stworzyć przekaz reklamowy,
 • stworzyć reklamę,
 • wykonać projekty reklam, posługując się dokumentacją,
 • zarządzać procesem tworzenia reklamy,
 • współpracować w zespole tworzącym reklamę,
 • wykazać się kreatywnością i otwartością na zmiany oraz przestrzegać zasad kultury i etyki,
 • zarządzać małymi zespołami,
 • zorganizować stanowisko pracy zgodnie z przepisami prawa i zasadami ergonomi.

Kwalifikacja PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamową:

 • posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu reklamy,
 • określać rolę i funkcje reklamy w różnych kontekstach,
 • zarządzać procesem tworzenia reklamy,
 • współpracować w zespole tworzącym reklamę oraz zarządzać małymi zespołami,
 • wykazać się kreatywnością i otwartością na zmiany oraz przestrzegać zasad kultury i etyki,
 • wykorzystać wiedzę z zakresu psychologii w procesie powstawania reklamy,
 • opracować strategię komunikacji marki,
 • opracować plan kampanii reklamowej oraz zarządzać procesem jej realizacji,
 • wyciągać wnioski z badań reklamy i je prezentować,
 • sprzedać zleceniodawcy kampanię reklamową,
 • organizować stanowisko pracy zgodnie z przepisami prawa i zasadami ergonomii,
 • aktualizować swoją wiedzę i doskonalić swoje umiejętności zawodowe,
 • wprowadzać rozwiązania poprawiające warunki i jakość pracy,
 • stosować techniki kreatywne, przepisy prawa, normy etyczne,
 • zarządzać informacjami w procesie realizacji kampanii reklamowej,
 • planować i realizować badania reklamy,
 • określać warunki i organizację pracy zapewniające wymagany poziom ochrony zdrowia i życia przed zagrożeniami występującymi w środowisku pracy.