Technik realiazacji nagrań Łódź

Technik realizacji nagrań symbol cyfrowy zawodu: 352123

Absolwent kursu znajdzie zatrudnienie w studiach nagrań, wytwórniach filmowych, przy produkcji filmów, w rozgłośniach radiowych, ośrodkach kultury oraz wszelkich firmach i agencjach zajmujących się realizacją i obsługą imprez plenerowych i koncertów.
Informacje szczegółowe:
W trakcie nauki zaplanowane jest zdobycie kompetencji w następujących kwalifikacjach:

Kwalifikacji AUD.08. Montaż dźwięku zawiera tematykę wykonywania montażu materiału dźwiękowego oraz przetwarzania i archiwizacji materiału dźwiękowego. Absolwent uzyska umiejętności dobierania i konfiguracji sprzętu elektroakustycznego do realizacji określonych zadań.
Realizowane są zagadnienia:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy realizacji nagrań i nagłośnień
 • Edycja zarejestrowanego materiału dźwiękowego
 • Authoring dźwięku
 • Archiwizacja dźwięku
 • Język angielski zawodowy

Kwalifikacja AUD.09. Realizacja nagrań dźwiękowych zawiera tematykę rejestrowania materiału dźwiękowego, wykonywania postprodukcji materiału dźwiękowego oraz wykorzystania systemu MIDI.
Realizowane są zagadnienia:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy realizacji nagrań i nagłośnień
 • Edycja zarejestrowanego materiału dźwiękowego
 • Authoring dźwięku
 • Archiwizacja dźwięku
 • Język angielski zawodowy