Technik rachunkowości Łódź

Technik rachunkowości symbol cyfrowy zawodu: 431103

Absolwent kursu znajdzie zatrudnienie we wszelkich firmach, spółkach, instytucjach, w sektorze bankowym, ubezpieczeniowym, księgowości, urzędach skarbowych, biurach rachunkowych.
Informacje szczegółowe: W trakcie nauki zaplanowane jest zdobycie kompetencji w następujących kwalifikacjach:
Kwalifikacja EKA.05 prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych. Zawiera tematykę np. rekrutacji i selekcjonowania kandydatów, sporządzania dokumentacji kadrowej, rozliczania wynagrodzeń, prowadzenia rozliczeń finansowych z kontrahentami.
Realizowane są zagadnienia:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy ekonomii i statystyki
 • Prowadzenie spraw kadrowych i rozliczanie wynagrodzeń
 • Prowadzenie gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
 • Język obcy zawodowy

Kwalifikacja EKA.07 prowadzenia rachunkowości. Zawiera tematykę organizowania rachunkowości jednostek organizacyjnych, przeprowadzenie inwentaryzacji, wycenienie aktywów i pasywów, przeprowadzenie analizy finansowej i ustalenia wyniku finansowego.
Realizowane są zagadnienia:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy ekonomii i statystyki
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • Przeprowadzenie inwentaryzacji i rozliczanie jej wyników
 • Prowadzenie wyceny aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego
 • Sporządzanie jednostkowego sprawozdania finansowego i prowadzenie analizy finansowej
 • Język obcy zawodowy