Technik programista Łódź

Technik programista numer zawodu: 351406


To nowoczesny, twórczy, prestiżowy zawód dla kandydatów z analitycznym sposobem myślenia, cieszący się dużym zapotrzebowaniem rynku pracy. Uczestnicy kursu będą wykonywać następujące zadania w zakresie:

  • projektowania, tworzenia i obsługi systemów informatycznych, witryn internetowych oraz innych technologii webowych,
  • tworzenia programów desktopowych, aplikacji internetowych i mobilnych,
  • modelowania, projektowania druku 3D,
  • testowania i dokumentowania aplikacji.

W trakcie nauki zaplanowane jest zdobycie kompetencji w następujących kwalifikacjach:
INF.03 Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych, która obejmuje:

  • tworzenie i administrowanie bazami danych,
  • tworzenie i projektowanie stron oraz aplikacji internetowych.

INF.04 Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji, która obejmuje:

  • projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji webowych,
  • projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji desktopowych,
  • projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji mobilnych.