Technik logistyk Łódź

Technik logistyk symbol cyfrowy zawodu: 333107

Logistyka to dynamicznie rozwijająca się gałąź gospodarki. Magazyny są niezbednym elementem zakładów pracy, hurtowni, centrów dystrybucyjnych. Absolwent kursu znajdzie zatrudnienie w instytucjach państwowych, produkcyjnych, usługowych prowadzących działalność o charakterze magazynowo-transportowym.
Informacje szczegółowe:

W trakcie nauki zaplanowane jest zdobycie kompetencji w następujących kwalifikacjach:
Kwalifikacja SPL. 01 obsługa magazynów. Zawiera tematykę przyjmowania i wydawania towarów z magazynu i utrzymywania odpowiednich warunków dla przechowywania różnego typu zapasów oraz prowadzenia dokumentacji magazynowej.
Realizowane są zagadnienia:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy logistyki
 • Organizowanie pracy magazynu
 • Przechowywanie zapasów
 • Przyjmowanie i wydawanie zapasów
 • Zabezpieczenie majątku
 • Obsługiwanie klientów i kontrahentów
 • Język obcy zawodowy
Kwalifikacja SPL.04 organizacja transportu. Zawiera tematykę planowania, organizowania i dokumentowania procesów transportowych i spedycyjnych.
Realizowane są zagadnienia:
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy logistyki
 • Planowanie procesów transportowych
 • Organizowanie procesów transportowych
 • Dokumentowanie realizacji procesów transportowych
 • Język obcy zawodowy