Technik informatyk Łódź

Technik informatyk symbol cyfrowy zawodu: 351203

To nowoczesny, twórczy, prestiżowy zawód dla kandydatów z analitycznym sposobem myślenia, cieszący się dużym zapotrzebowaniem rynku pracy.
Kształcąc się w zawodzie technika informatyka uczestnik kursu będzie poznawał zagadnienia:

 • oprogramowanie biurowe w zaawansowanym zakresie,
 • systemy operacyjne,
 • sieci komputerowe,
 • elementy programowania,
 • urządzenia techniki komputerowej,
 • grafika komputerowa,
 • strony internetowe,
 • bazy danych,
 • język angielski zawodowy.
W trakcie nauki zaplanowane jest zdobycie kompetencji w następujących kwalifikacjach:

INF.02 Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych, która obejmuje:

 • przygotowanie stanowiska komputerowego,
 • wykonanie i skonfigurowanie lokalnej sieci komputerowej,
 • zastosowanie urządzeń techniki komputerowej,
 • administrowanie systemami operacyjnymi.

INF.03 Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych, która obejmuje:

 • tworzenie i administrowanie bazami danych,
 • tworzenie stron i aplikacji internetowych.