Technik fotografii imultimediów Łódź

Technik fotografii i multimediów symbol cyfrowy zawodu: 343105

Absolwent kursu znajdzie zatrudnienie w studiach fotograficznych, agencjach wydawniczych, mediach, agencjach reklamowych, instytucjach państwowych, instytucjach zajmujących się cyfryzacją materiałów analogowych.

Informacje szczegółowe:
W trakcie nauki zaplanowane jest zdobycie kompetencji w następujących kwalifikacjach:
Kwalifikacja AUD.02. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu zawiera tematykę rejestracji, obróbki i publikacji obrazu oraz przygotowania planu zdjęciowego.
Realizowane są zagadnienia:
  • Bezpieczeństwo i higiena pracy
  • Podstawy fotografii
  • Rejestracja obrazu
  • Obróbka i publikacja obrazu
  • Język obcy zawodowy

Kwalifikacja AUD.05 realizacja projektów graficznych i multimedialnych zawiera tematykę realizacji projektów graficznych i multimedialnych, przygotowanie materiałów cyfrowych do wykonywania projektów graficznych oraz wykonywanie i publikowanie projektów multimedialnych
Realizowane są zagadnienia:

  • Bezpieczeństwo i higiena pracy
  • Podstawy fotografii
  • Przygotowywanie materiałów cyfrowych do wykonania projektów graficznych i multimedialnych
  • Wykonywanie i publikacja projektów graficznych multimedialnych
  • Język obcy zawodowy