Technik analityk Łódź

Technik analityk numer zawodu: 311103


To innowacyjny zawód dla osób charakteryzujących się logicznym sposobem myślenia. Wykorzystuje współczesne metody analityczne, klasyczne i instrumentalne na potrzeby badań doświadczalnych oraz przemysłu.

Uczniowie wykonują zadania w zakresie:
  • badań składu chemicznego surowców, produktów i innych materiałów,
  • pobierania próbek do badań w laboratorium analitycznym,
  • analizy surowców, produktów, produktów,
  • badań bioanalitycznych i środowiskowych.
Absolwenci znajdą zatrudnienie w laboratoriach chemicznych, mikrobiologicznych, zakładach przemysłu chemicznego, w branży ochrony środowiska.

W trakcie nauki zaplanowane jest zdobycie kompetencji w następujących kwalifikacjach:
CHM.03. Przygotowanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych.
Zawiera zagadnienia:
a) dobierania sprzętu laboratoryjnego i odczynników chemicznych do badań analitycznych,
b) pobierania i przygotowywania próbek do badań w laboratorium analitycznym;

CHM.04. Wykonywanie badań analitycznych
Zawiera zagadnienia:
a) prowadzenia badań analitycznych surowców, półproduktów, produktów i materiałów pomocniczych,
b) prowadzenia badań bioanalitycznych,
c) prowadzenia badań środowiskowych.