Technik administracji Łódź

Technik administracji numer zawodu: 334306

Realizowanie zagadnienia:

 • interpretowanie i stosowanie przepisów prawa,
 • kierowanie zasadami praworządności,
 • obsługa interesantów,
 • przygotowanie projektów umów cywilnoprawnych,
 • posługiwanie się zagadnieniami analizy ekonomicznej i finansowo – księgowej oraz dokumentacją księgową,
 • prowadzenie ewidencji finansowo-księgowej,
 • stosowanie zasad obiegu informacji w urzędach administracji publicznej i przedsiębiorstwach,
 • przechowywanie akt zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Uczestnik znajdzie miejsce zatrudnienia w każdej instytucji administracyjnej i gospodarczej:

urzędach wojewódzkich, powiatowych i gmin, podmiotach gospodarczych, firmach ubezpieczeniowych, bankach, urzędach skarbowych.

W trakcie nauki zaplanowane jest zdobycie kompetencji zawodowych:

Kwalifikacja EKA.01 obsługa klienta w jednostkach administracji.

Realizowane są zagadnienia:

 • podstawy administracji i prac biurowych,
 • sporządzanie dokumentów dot. spraw administracyjnych,
 • przygotowywanie i prowadzenie postepowania administracyjnego,
 • sporządzanie analiz i sprawozdań.