Operator maszyn w przemyśle włókienniczym Łódź

Osoba wykształcona w tym zawodzie będzie obsługiwać maszyny i urządzenia stosowane w technologiach włókienniczych. Zadaniem pracownika jest obsługa i kontrola stanu technicznego maszyn tekstylnych, bieżąca konserwacja, wykrywanie, zgłaszanie, naprawa usterek.

W trakcie nauki zaplanowane jest zdobycie następującej kwalifikacji:

MOD.06. Wytwarzanie i wykończanie wyrobów włókienniczych