Magazynier logistyk Łódź

Logistyk to osoba, która realizuje przepływy wszystkich dóbr i informacji w magazyni. Zarządza dokumentacją i ewidencją magazynową, prowadzi procesy przedprodukcyjne, jest niezbędna w prawidłowym procesie przygotowania wysyłki i obsługi klienta.

W trakcie nauki zaplanowane jest zdobycie następującej kwalifikacji:

Kwalifikacja SPL. 01 Obsługa magazynów.

Zawiera tematykę przyjmowania i wydawania towarów z magazynu i utrzymywania odpowiednich warunków dla przechowywania różnego typu zapasów oraz prowadzenia dokumentacji magazynowej.

Zawiera zagadnienia:

  • Bezpieczeństwo i higiena pracy
  • Podstawy logistyki
  • Organizowanie pracy magazynu
  • Przechowywanie zapasów
  • Przyjmowanie i wydawanie zapasów
  • Zabezpieczenie majątku
  • Obsługiwanie klientów i kontrahentów