Fotograf Łódź

W tej klasie nauczysz się jak wykonywać zdjęcia do dokumentów /np. legitymacji, dowodu osobistego.../, zdjęcia portretowe, reklamowe, reportażowo-prasowe, dokumentacyjne, a także zajmiesz się się obróbką fotochemiczną wykonanych przez siebie zdjęć. Nauczysz się organizować plan zdjęciowy.

W trakcie nauki zaplanowane jest zdobycie następującej kwalifikacji:

Kwalifikacja AUD.02.Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu.

Zawiera zagadnienia:

  • Bezpieczeństwo i higiena pracy
  • Podstawy fotografii
  • Rejestracja obrazu
  • Obróbka i publikacja obrazu